Zashhita na k shhata sreshhu vzlom

https://ab900.eu/bg/AcaiBerry 900 - Най-голямата сила за отслабване Acai плодове!

Безопасността е причината в широко разбирани, всеки аспект от ежедневните дейности. Обръщаме ли внимание на безопасността всеки ден, когато живеем с електрически дейности? Разбира се, че не. Ние обаче не обикаляме из апартамента всеки ден, проверявайки електрическата инсталация и последиците от нейното обслужване.

Частично за безопасна употреба и освен това за правилна работа на широко дефинираната електрическа инсталация, се вижда заземяването. Какви са теЗащитните проводници са проводници, които използват електрифициран обект с роля в допълнение към съвременните технологии, зарядът се неутрализира. Защитното заземяване е гаранция срещу токов удар.Двете най-често използвани са PE и PEN, т.е. PE (защитен проводник, използван в нови TNS инсталации и PEN (защитен неутрален проводник, даден в инсталации на TNC или TNCS.Недостатъкът на системата TNC е, че PEN провежда функцията на неутрален и защитен проводник едновременно. Което не доказва нищо друго, когато съществува един и същ процес и в еднофазни последователности пълният ток на натоварване протича през него, докато в трифазни системи той е изложен на натоварвания в резултат на асиметрия в системата.Независимо от използвания кабел, не са необходими шеги за производство с електричество, трябва да носите отговорност. Известната поговорка „електротехникът не тиктака“ не се отразява в реалния свят.Сега, когато знаете как да се грижите за собствената си безопасност, трябва да се запознаете и с продуктите, които й липсват.Най-честият резултат от неадекватна защита на инсталацията или лошата й задача е токов удар.Знаете ли, че потокът от ток в дясното тяло с интензитет над 70 планове е болезнено да бъде?С какво може да завърши шоков трафик?В най-тъмния случай, дори смъртта, други ефекти са спиране на сърцето, изгаряния, безсъзнание, мускулни спазми или частично изгаряне на тъканите.