Tsena na pozharni pr skachki

Заедно с основните разпоредби, дадени в Закона на министъра на вътрешните работи и грижите от юни 2010 г., всяко предприятие има за цел да оцени риска от пожар на домове и цели и дори районите, които отиват при него. Накрая защитава служителите на бизнесмените.

Оценка на опасносттаПрепоръчително е работата, свързана с прилагането на препоръките на наредбата, да бъде вградена в техническа и компетентностна мярка, поради което е толкова важно да се отдаде това значение на компания, която се занимава професионално с този вид работа. Цялостна оценка на опасността, местата, които са потенциално експлозивни, и издаването на такива опасни зони са основните цели на изпълнителите на такъв договор.Опасността, свързана с възникването на експлозия, е тясно свързана с вещества, които се получават в интерес, материали, използвани по време на технологичния процес, системи за машинна защита и техните компоненти. Веществата и материалите, използвани в черновата, могат да се изгарят във въздуха, но те са придружени от подаване на големи количества топлина, те могат също да си спомнят идеята за развитие на налягане и освобождаване на опасни материали. Началото е подкрепата за устойчиво разпространение на дейност.

Маркиране на потенциално експлозивни зониЗоните на експлозивите се класифицират въз основа на честотата и продължителността на периода на възникване на опасна експлозивна атмосфера. Три начина за маркиране на тези зони са полезни.Нулева зона - когато представлява опасност от експлозия и се създава смес от запалими вещества с въздух, този успех представлява постоянна заплаха, често желаеща дълго време.Зона първа - уточнява, че заплахата може да възникне в хода на правилна работа.Зона втора - това е зона, в която не представлява заплаха по време на естествена експлоатация и дори когато възникне заплаха, тя е малка.