Softuer za paragoni

Все по-често чуваме колко важни са приходите. Купувачите трябва да ги вземат със себе си, а продавачите трябва да помнят да ги показват. Защо този нисък лист хартия е наистина важен?

Paragon работи за онези типове, които решават да запазят контрола върху своя бюджет и собствените си разходи. С тази малка карта можете да си купите много важни данни за проблема с вашия бюджет. В крайна сметка, получаването е много данни за това какво и кога сме го купили. Най-важното е, разбира се, съветите за цените на отделните продукти. Това ви позволява да проверявате цените в други магазини и да проверявате какво плащате най-много. В момента, когато спестяванията са толкова важни в много домове, постъпленията могат ефективно да помогнат за по-добро управление на домашния бюджет. Чрез закупуването на тези продукти в други магазини можем да сравним техните стойности, а събраните приходи ни помагат в тази дейност.

Detoxic

Получаването от касовия апарат е много важен материал и за данъчната служба, също и за инвеститорите. Регистърът на продажбите се документира чрез касов апарат, но не позволява на продавача да прикрие реалните си печалби и да намали размера на дължимия данък.Фискалните принтери Elzab печатат касови бележки, които имат всички необходими данни. Освен списъка на закупените ефекти, както и техните цени, трябва да има информация за продавача-данъкоплатец, който издава такъв документ. Номерът на разпечатката и времето (часът и часът на продажбата също съществуват. Стойността на стоките, сумата, посочена в нетните и брутните стойности, данните за мястото на предоставените отстъпки - всички те са известни само на разписката. В успеха на по-големите магазини, разписката отговаря на такава информация, благодарение на която можете да определите кой касиер е направил определена транзакция. Последният е изключително валиден в момента на откриване на нередности. В този случай информация като номера на касовия апарат и знака, присвоена на големия касиер, може да бъде изключително важна.Приходите са документи, които не могат да бъдат подценявани. За мъжете те са доказателство за покупка и съвет относно текущите разходи. За чиновниците те помагат при проучването на продавачите и в търсенето дали дават данък по подходящ начин. Данните, генерирани от касовия регистър, също могат да помогнат на продавачите, които планират да контролират ефекта от продажбите си и да предотвратят проблеми, свързани с данъчни нередности.