Selishhni stroitelni raboti

Money Amulet

Последните железници в Закона за ДДС, който започна да започва през януари 2015 г., въведоха необходимостта от сетълменти с помощта на касата сред следващите групи предприемачи. И въпреки че някои предприемачи все още са освободени от задължението да издават касови бележки, институциите, предлагащи нашите услуги на отделни клиенти, са задължени да уреждат енергията, използвайки касови апарати.

Кой трябва да има касов апарат?Касови апарати са необходими в компании, които водят енергията си към физически лица (B2C. А компаниите, чийто годишен оборот не надвишава 20 хил. PLN нето, не са задължени да издават фискални разписки. От промените, ако предприемачът започне да работи през фискалната година, тогава задължението да има касов апарат се появява, когато оборотът надвиши 20 000 PLN. Все още има каталог на дейности, които не са предмет на необходимостта от издаване на разписки, издадени от касата.

Помощ и цели, съчетани с това, че са касови апарати.Преди предприемач да започне да разполага с касов апарат, той трябва да докладва този факт в собствената си данъчна служба заедно с адреса, където ще се използва касовият апарат. Наред със споменатите документи е необходимо да се върне оригиналното доказателство за закупуване на касовия апарат и удостоверение, потвърждаващо, че закупеният касов апарат отговаря на изискванията - технически и прости - известни в Закона за ДДС. Официалните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени преди използването на касовия апарат, зависят от облекчението, което е важно да се купи за касата. Отстъпката, свързана със закупуването на касовия апарат, е до 90% от цената на закупуването на касата, но не много повече от 700 PLN Притежателят на касов апарат трябва също да помни за постоянното си обслужване в разрешени пунктове, докато обслужването на касата не може да се извършва поне на всеки 25 месеца. Удължаването на тази степен може да наложи връщането на отстъпката при закупуване на касата.

Наличието на касов апарат означава, че вие ​​също трябва да издавате оригиналните разписки на клиентите и да съхранявате копия на разписките в продължение на 2 години от края на счетоводната година, през която са предоставени. Потребителят на касов апарат също трябва да отпечатва периодични отчети - ежедневни, седмични и месечни - изготвени от касата.