Razhodi za kasovi aparati

http://mkcafesailingteam.pl/jinx-formula.eu/bg/

Касовият регистър на novitus е задължителен за лицата, които управляват независим бизнес и доходите им надвишават стойностите, поръчани от Министерството на финансите.

В ритъма на деня трябва да се издаде разписка за всеки продукт, закупен от клиента, който след това причинява жалбата на купувача, а за дамата, която говори стопанска дейност, тя е основа за уреждане с данъчната служба.

За да го създадете, е полезно да отпечатвате ежедневни месечни фискални отчети и месечни фискални отчети. Фискалният отчет (независимо дали е дневен или месечен е материалът, който се издава чрез касовия апарат, който включва данни като посоката и данъчните ставки за определен период от време (ден или цял месец, с определени данъчни ставки и освободени продажби. Целта на такова описание е да покаже дневен или месечен брутен доход, като споменава различни ставки на ДДС.

Кога да отпечатвате отчети на касов апарат?

Както бе споменато по-горе, съществуват два вида фискални отчети: ежедневни и месечни. Тъй като единствените имена показват, че отчетите от касовия апарат се отразяват ежедневно и веднъж през май, за неговия резултат.

Дневният фискален отчет може да бъде използван за решаване на продажбата на даден ден, до целта му, т.е. до 24:00 часа. Можете да го отпечатате и по-късно, обаче, преди първата транзакция на следващия ден. Въпреки това, трябва да имате последната, че разпечатката след 24:00 вече ще има различна дата. Дневният фискален отчет ще ни покаже сумата, на която продуктите бяха продадени в този значителен ден.

Данъчната служба също се нуждае от месечни фискални отчети. Месечните фискални отчети трябва да се извършват за ефекта от май до полунощ, преди първата продажба на този ден, която въвежда друг месец. Месечен отчет е писмо, което се поставя в касата, в която се преброяват всички предишни отпечатани ежедневни доклади. Подобен доклад ни показва декларация за печалбата за краткия месец. Месечният отчет се изготвя само веднъж месечно.

Ако дневният или месечният отчет се прави след полунощ и преди първата продажба, докато докладът ще покаже различна дата, това не е нещо, което да е нервно, тъй като няма нужда да се представят решения в тази мисъл.