Kulinarni v nashiya dnevnik

В много промишлени съоръжения има взривоопасни зони (Ex. Атмосферата, която заплашва експлозията, е почти навсякъде, особено в промишлеността. Много материали, необходими за завършване на работните процеси, са запалими или експлозивни. Нищо в химическия, нефтохимическия или хранителния сектор, така че рискът е най-красивият там.

Поради катастрофалните последици от експлозията е препоръчително да се вземат подходящи мерки за предотвратяване на това. Една от тях е системата за експлозивна безопасност, т.е. системата за експлозивна безопасност. Правилно функциониращият организъм ще купи за потискане и дори изолиране на експлозията. Най-модерната и най-качествената технология за измерване изпълнява защитна функция в индустриалните системи. Той предпазва индустриалните инсталации срещу повреди до голяма степен. Калибрирането на тези системи се извършва точно в самите устройства (преносими калибратори. Основната задача на системите за безопасност е да намалят налягането, генерирано по време на експлозията, до степен, която да не повреди оборудването или предмета (декомпресия. Те в идеалния случай добавят към защитата на сгради като силози, резервоари, трошачки, сушилни и др. Нормативните изисквания за контрол, извършвани в началото на опасни зони, са много отворени.В държавите-членки на Европейския съюз референтният стандарт е директивата ATEX относно оборудването и внедряването на системи за сигурност. Той прилага разделянето на опасни зони и отчита потенциалната опасност (електрически и неелектрически източници на запалване, тъй като проучванията показват, че електрическото оборудване е източникът на запалване само в 50% от случаите. В договора с последния включването на само опасности за електричеството в директивите беше малко, за да се постигне добра степен на защита. Експлозията вероятно ще бъде създадена от фактори като горещи повърхности.Вътрешността със системи за взривозащита, споделена с информация на ATEX, трябва да бъде маркирана над, по-конкретно, маркировката CE и маркировката Ex в шестоъгълника (защита от експлозия.Въпреки че оборудването и защитните системи непрекъснато се усъвършенстват, това винаги зависи много от човека, неговите области и наука - особено в опасни ситуации.