Kolposkop meditsinski

Mibiomi Patches

Електроцентралите и складовете могат да бъдат застрашени от експлозия. Такъв риск възниква, когато методът съдържа течности или твърди вещества, които генерират експлозивни газове или които планират експлозивен потенциал, ако се смесват неправилно.

Експлозивна атмосфера обикновено възниква, когато стаята е твърде гореща или ако има така наречена електрическа дъга. Понякога и рискът от експлозия възниква, когато в интериора настъпи искра.

Специални заводи и производствени къщи обикновено са добре защитени от експлозии, но понякога в помещенията липсва мислене, където, като доказателство, бензиностанции, където рискът от експлозии често води хора, които са там - необучени, случайни, падащи цигари в зоната, изложена на риск от експлозия.Специалната защита от експлозии трябва да се разшири не само върху бензиностанции, но и на летища, в пречиствателни станции и в апартаменти, където се срещат зърнопроизводители. Експлозивната опасност е допълнително в корабостроителниците, които не всеки знае за нас.

Силно назовани места са заобиколени от закон, който изисква разширяване на специалната защита срещу експлозия. За да работят законно, собствениците и лицата, решаващи такива места, трябва да се покажат, че притежават сертификати като сертификати за изпитване на ЕО, както и много нови.

Повечето разпоредби относно защитата от експлозии се публикуват от Европейския съюз, поради което и нормативните актове се прилагат естествено в нашия закон от момента, в който принадлежим към Общността.Всеки собственик на магазин, който е изложен на риск от експлозия, трябва точно да демонстрира спецификата на мястото в доклада, както и да покаже възможни сценарии на ситуации, в които може да стигне до експлозия.