Kasoviyat aparat na sveta

Всеки предприемач, който възнамерява да продава продукти или услуги на физически лица, които не провеждат икономическа кампания, трябва да има касов апарат. В същото време той не чувства задачата дали продавачът е платец на ДДС или той също е изтеглен от такива селища. Какви са задълженията на фискалния касов апарат?

Наличието на касов апарат трябва преди всичко да се провери дали то задължително трябва да записва размера на продажбите, които създава. В случай на малка продажба, извършвана рядко, понякога по-идеалното решение вероятно е да се водят записи в статистиката на продажбите, които не са документирани. Изключения от необходимостта от касов апарат са представени в Наредбата на министъра на финансите от 4.11.2014 г. по същество за освобождаване от целта за водене на регистри с използване на касови апарати.Нека помислим, че при закупуване на първия касов апарат имаме право на възстановяване до 90% от неговия брой, но не повече от седемстотин злоти. Голямо удобство както за клиента, така и за оферента ще бъде много конфигуриран касов апарат или този, използван от пълния каталог на предлаганите продукти или услуги. За потребителя несъмнено предимство на настоящия случай е фактът, че той ще получи разписка, която ще предостави като възможна основа за връщане.

Принципът за реагиране на касата ще бъде фискализирането на касовия апарат. На какво разчита? Тогава съществува уникална и определена процедура, която се състои в това, че за данъчния идентификационен номер на данъкоплатците се предоставя постоянно данъчен номер към фискалния модул. Разбира се, можем да закупим касов апарат и да не правим фискализация, но такава фискална сума ще може да се използва за производство само в нефискален ред. Особено важно е, че фискализацията на касата се извършва от опитен техник, в случай на грешка ще е необходимо да се закупи нов касов апарат.

Snail Farm

За важни цели с касов апарат, трябва да отпечатате касовата бележка и да я продадете на потребителя всеки път, когато прави покупка и печата дневен отчет веднъж на ден. Веднъж месечно (на първия ден от всеки месец трябва да се отпечатва месечен отчет. Трябва да помните и за задължителния преглед. Тя трябва да се извърши след 24 месеца от използването на касовия апарат. Нека помним и за правилното съхраняване на квитанции и доклади: законодателят поставя на предприемачите задължението да съхраняват копия от ролки и ежедневни доклади за период от пет години, разписки за период от две години (от края на данъчната година. Важна мисъл е също така да се помни, че след пет години предприемачът трябва задължително да замени модула на касовия апарат.