Kasov aparat za taksita

Наредбата на министъра на финансите, която е в сила от 1 март 2015 г., поставя задължението на физическите лица, предоставящи правни услуги, върху положението на отделните потребители да използват касови апарати. Тези промени ще включват освен адвокати и данъчни съветници. Въпреки че няма да се отнасят към нотариусите. Като цяло касовите апарати са предназначени да защитават клиенти, които обикновено не получават потвърждение за помощ. Мобилните касови апарати са специално посветени на адвокати и данъчни съветници.

https://levasan.eu/bg/

Наложителната фискална регистрация, наложена от Министерството на финансите, ще обхване правните, медицинските, стоматологичните, козметичните, гастрономическите и механичните професии. За съжаление, вече ще имате размера на дохода, който получавате всяка година. Тяхното състояние ще бъде приравнено с последващи професии, които това задължение е влязло в сила много по-рано. Дотогава адвокатите бяха освободени от необходимостта да използват касови апарати, ако годишният им доход не надвишава 20 000 PLN.Въведените промени са израз, че адвокатите, които предоставят услуги на лица, които не развиват бизнес, ще трябва да виждат консумирани във фискални валути, независимо от начина на плащане.Затова законодателят улеснява тези, които създават енергия, да продават адвокати. Ако започнете да предлагате правна помощ едва през 2015 г., адвокатите ще бъдат освободени от задължението да притежават имущество от касови апарати за два месеца от месеца, в който започват да предоставят услугите си.Министерството уверява, че данъкоплатците, които започнат да се регистрират с помощта на нашите касови апарати, ще възстановят по-голяма група разходи за вземането им. След това създава внимателен резултат и върху сигурността на маркетинга, осигурена от адвокатите, както и безопасността на потребителите. По време на работа това означава, че от 1 март 2015 г. всички клиенти на адвокатска кантора могат да поискат разписка, която ще бъде предоставена от факта на използване на правна помощ.Ако търсят нотариуси, няма да им се налага да регистрират общата услуга, а само в рамките на дейностите, обхванати от вписването в хранилището на A и P, ако предполагаемият лимит за притока от 20 хиляди не е надвишен или ако плащането ще бъде получено в безкасова форма.