Kasov aparat v kompaniyata

http://pro-magnetin.eu PromagnetinPromagnetin - Иновативни стелки, които ще решат много от вашите здравословни проблеми!

Предприемачите, които продават продукти или услуги с помощта на касов апарат, трябва да помислят за редица задължения, които ги смущават. Записването с помощта на касови апарати е законово регламентирано в нашия регион. Съответните закони и разпоредби подробно описват задълженията на потребителя и собственика на касата. Касовите апарати Novitus работят добре в повечето магазини, както трудно, така и в големи мащаби. Още след закупуването на устройството & nbsp; трябва да подпишете договор със здравословно обслужване - тази услуга не само ще извърши всички ремонти на касата, но и ще извърши фискализацията си.

Трябва да уведомите данъчната служба доста предварително за тази дейност, защото мъж с тази титла трябва да действа в нея. По време на фискалните услуги служителят ще отпечата отчет от касата, а служител на данъчната служба ще изготви подходящ отчет. Предприемачът е длъжен да запази тези факти заедно с работата на касовите апарати. Подобна процедура се прилага и при четене от фискалния касов апарат. Предприемачът трябва да има, че може да прави само малки новини в съзнанието на касата. След това тя може да живее само като действа или премахва стоки или услуги от паметта си. Малко хора знаят, че не само продажбите на продукти, но и всички услуги се записват с помощта на касата. Тези неща са точно регламентирани от съответния акт, в който са изброени стреса и дейностите, в които е посочено касата. Липсата на касов апарат или липсата на регистрирани продажби по него води до налагане на високи глоби от данъчната служба. Потребителят на касов апарат също трябва да помни, че на брега на всеки ден, но също и на седмицата, месеца и годината, трябва да отпечата подходящ доклад, представящ подробен списък на дейностите, извършени през даден счетоводен сезон. Липсата на подходящи доклади допълнително със сигурност е причината за наказанието, наложено от службата. Следователно, всеки предприемач трябва да осигури на своите гости подходящо обучение за обслужване на каси. Малко предприемачи знаят, че все още си струва да имате резервен касов апарат на което и да е от местата, където се използва основният касов апарат, тъй като записите за продажбите не могат да бъдат прекъснати, дори ако устройството се повреди.