Kasov aparat novitus lupo e

Получаването от касата novitus lupo е много важен материал и за мениджърите също и за мъжете. Първите са длъжни да издават такива бележки за продажбите, вторите винаги трябва да премахват разписката с тях.

За съжаление, някои от нас на сметки не обръщат много внимание, което в много случаи има тежки последици. Колко дълго трябва да съхраняваме такива разпечатки от касови апарати, в кои помещения могат да ни бъдат полезни?

Нуждата от успех е доста проста. Копия от разписки, които те трябва да защитават в продължение на 5 години - в случай на данъчна инспекция. В крайна сметка, защо такъв документ на клиента?Този малък лист хартия в много примери може да има значително значение. Ако знаем валидността на касовата бележка и знаем в кой формуляр правилно да съхраняваме такъв документ, можем да спечелим много. Работи главно във формите, в които планираме да рекламираме закупените стоки или да ги предадем и да съберем парите си. В този случай продавачът ще изисква от нас да покажем разписка, потвърждаваща заявената транзакция. Колко време трябва да имаме, когато разписката е да ни помогне да създадем оплаквания? Ако купуваме хранителни продукти, можем да съобщим за проблеми, свързани с тях, в рамките на три дни. Би трябвало да пазим разписки много по-дълго, които са документи за закупуване на дрехи, обувки, мебели или електроника. Тук законът ни предоставя до 24 месеца, за да открием нередности и да подадем жалба. Точно в момента, ако не сме разписка, жалбата ни няма да бъде приета. Колкото по-пълна е стойността на рекламирания продукт, толкова по-здрави са загубите, свързани с липсата на документ, потвърждаващ такава продажба.

Нека си припомним разписките, които продавачът трябва да ни даде при пазаруване. Нека също не забравяме да поддържаме подобни документи в добро здраве. Можем да направим пликове, в които ще съхраняваме разписки в хронологична организация, можем да извадим специална кутия за тази цел. Важно е документът, потвърждаващ извършените от нас продажби, да се носи, стига да е основа за подаване на жалба.