Kasov aparat na chetina

За потребителите на касови апарати и именно за собствениците на тези устройства има много задължения, произтичащи от закона. Фискалните касови апарати са специален вид оборудване, свързано с провежданата икономическа кампания, чието използване е строго регламентирано от други закони и решения. Нито едно от устройствата, използвани в името, като компютри, телефони или дори специализирани производствени машини, не е обогатено с такъв брой цели като касови апарати.

След закупуването на касовия апарат, трябва да изградите заявлението си в данъчното заглавие. Офисът ще даде уникален номер на касата. Задължително е номерът да се постави в някоя от използваните касови апарати, като всеки от тях ще получи различен уникален номер. Следващата работа, която трябва да се направи, е фискализирането на касовия апарат, което само оторизираната служба може да направи. Тогава касовите апарати в Краков не само са място за продажба, но също и оторизиран сервиз. Струва си да се сключи договор за обслужване на всички касови апарати във фирма с една услуга, далеч в мястото, където сте закупили фискални устройства. В данъчното заглавие трябва да предоставите данни за уебсайта, които са наясно със сумите в реална компания. Данъчната служба също така трябва да говори за промяна на касовата служба. При успеха на този неуспех този конкретен сайт е компетентен да поправи касовия апарат, но и тази услуга може да направи нови неща в осведомеността на устройството. При регистриране на продажби в касата за материали или услуги е необходимо да се издават периодични фискални отчети. Обикновено това са ежедневни, месечни и годишни отчети и по-рядко тримесечни. Липсата на доклади може да доведе до налагане на глоби на собственика на касовия апарат. При използването на касови апарати трябва да се помни за редовния им преглед, който трябва да създаде само една и съща избрана услуга. Това е изключително важно, тъй като санкциите за преразглеждане на касовия апарат могат да бъдат много сериозни за компанията. Цялата документация, свързана с касовия апарат, в тази услуга на касата, периодичните фискални отчети трябва да се съхранява заедно със спецификацията на компанията. Офисът може да види всички документи и за няколко години след края на ползването на касовия апарат или дори след закриване на бизнеса. При затваряне на компания, тя трябва да има задължение за собственика - да чете фискална памет, която може да бъде направена само от услугата.