Fiskalen kasov elzab

Всички данъкоплатци, които предоставят услуги за физически лица, които не водят стопанска дейност, са длъжни да водят записи с фискални устройства, като касов апарат или фискален принтер.

Финансовият касов апарат е оборудван с годините, които обикновено се предоставят в складове, както и от други видове доставчици на услуги, като се започне от компютърни услуги и завърши с лекари.Принтерът posnet е лесен за различни видове предприемачи. Използват го от всяка голяма търговска мрежа, като издават дори няколко хиляди приходи на ден.Нека обаче разгледаме защо касовия апарат не се е развил до последния, в края на краищата той може да се справи и с безбройните разписки? Съгласие, но касата няма да ни напечата фактура по ДДС допълнително в клонове, които нямат такова оборудване, те се записват ръчно, което не е щастлив елемент от гледна точка на подобряване на ефективността и обслужването. Това прави още по-охотно дори по-малките компании да достигнат до този стандарт на решения.Закупуването на принтер не е популярно, необходимо е да се поставят над две хиляди злоти и трябва да се помни, че това ястие, за разлика от паричните средства, никога не работи самостоятелно. За да го поддържа, е необходим компютър, оборудван с удобна програма за продажби, плюс разходите са огромни, но ползите са огромни. Имаме възможност да следим разходите за продадените продукти сега в печатния сезон на разписката, а не когато става въпрос за касови апарати, само след като се прочете продажбата на инвентарната програма.При избора на принтер е необходимо да се погрижите за коя стокова база данни (брой PLU кодове, нашето ястие е да дадете и изберете около 20% по-големи от необходимото за периода, защото капацитетът не може да бъде увеличен и част от нашия избор може да се увеличи. Друг важен елемент, към който искаме да привлечем вниманието, е дневният брой на издадените приходи.

Отчитаме принтерите поради броя на кодовете и отпечатаните билети за:- малки / преносими - средно 100-150 билета на ден- витрини - предадени на бързи търговски обекти и вземане на много по-широка база от стоки.Понастоящем устройствата са свързани само с една ролка хартия за мъжките квитанции, тъй като копие се препоръчва по електронен път, на SD карта.