Fiskalen kasov aparat k10

Всеки предприемач, който има фискален касов апарат в частна компания, се бори всеки ден с други проблеми, които устройствата могат да създадат. Както всички компютърни устройства, касовите апарати не са независими от черти и понякога се развалят. Не всеки бизнес собственик знае, че по всяко време, когато работите върху запис с касов апарат, трябва да включите друго такова устройство - само в случай на ключов провал.

Липсата на резервен касов апарат по време на продажбата на продукти или помощ може да доведе до налагане на санкции от данъчната служба, тъй като това ще направи невъзможно регистрирането на продажбите по време на разбиването на основното оборудване. Документите, съхранявани в касовия апарат, трябва да включват сервизна книжка на каса. Документът не само се допълва с каквито и да е ремонти на устройството, но също така има съвети за фискализиране на касовия апарат или за промяна на мислите му. В служебната позиция трябва да съществува уникален номер, който е определен в касата от данъчната служба, името на дружеството и адреса на помещенията, в които се прилага сумата. Цялата тази информация е необходима за успеха на контрола от данъчната служба. Всеки обрат в съзнанието на касата и неговия ремонт принадлежи към упражненията на специализирана служба, с която всеки предприемач, използващ касови апарати, трябва да сключи договор. Нещо повече - трябва да информирате данъчната служба за всяка промяна в обслужването на касата. Продажбите във фискалните касови апарати трябва да завършват в непрекъснат стил, така че ако касовият апарат е пълен, становището трябва да бъде заменено с ново, като в същото време да се чете памет. Четенето на паметта на касовия апарат може да съществува - също и като негов ремонт, извършен само и само от оторизиран субект. Освен това дейността трябва да се извършва в присъствието на служител на данъчната служба. От четенето на фискалния касов апарат се изготвя подходящ протокол, копието на което влиза в данъчната служба и остава на предприемача. Той изисква този протокол да се съхранява заедно с други документи, свързани с касовия апарат - неговият дефект може да повлияе на налагането на наказанието от службата.